• Howdy, cowboy of cowgirl! Nieuw op het forum?
    Als je wilt deelnemen aan het forum heb je een forumaccount nodig. Registeer er snel een!
    Heb je al een forumaccount? Dan kun je hier inloggen.

Update 2.05: Veranderingen aan de fortgevechten

Marco

Beste spelers,

Woensdag zal er weer een update komen waar onder andere de fortgevechten aangepast worden, je kunt dat hieronder lezen:

Er zullen twee wijzigingen plaatsvinden aan de fortgevechten. De eerste verandering zal zijn in de invloeden van stamina, verschuilen en leiderschap. De invloed van deze 3 vaardigheden zal vergroot worden in de berekeningen voor het mikken en uitwijken in een fortgevecht. De tweede verandering is een geheel nieuwe toevoeging aan de fortgevechten. Er zullen twee nieuwe formules geïntroduceerd worden voor schade- en weerstandberekeningen.


Mikken en uitwijken
De eerste wijziging is de invloed van stamina, verschuilen en leiderschap. Op dit moment worden de vaardigheden berekend met exponent 0,4 (Vaardigheid^0,4). Dit zal voor stamina en verschuilen veranderen in exponent 0,6 en voor leiderschap in exponent 0,5. Mikken en uitwijken zullen de exponent 0,4 behouden. De rest van de formule is niet veranderd, zoals te zien is in de onderstaande grafieken.
De formule zal dus als volgt zijn:
Leiderschap^0.5 + mikken/uitwijken^0.4 + stamina/verschuilen^0.6 + Sector Bonus + Speciale Bonussen + Standaard Bonus

Waarbij:
  • Sector Bonus de bonus is die verschaft wordt door gebouwen (als deze er is)
  • Speciale Bonussen de extra bonussen zijn die verschaft worden door gebouwen (bijvoorbeeld karakterklassebonus op torens)
  • Standaard bonus een bonus van 25 is bij het mikken en een bonus van 10 is bij het uitwijken
Schade en weerstand
Twee nieuwe formules zullen worden toegevoegd aan het spel. Deze hebben invloed op de schade die je doet, en de weerstand die je hebt tijdens een fortgevecht.

Schade: WapenSchade + (WapenSchade * Leiderschap / TotaleLP)
Weerstand: (1200 / TotaleLP) * (Stamina OF Verschuilen)^0,5

Dit heeft onder andere betrekking op het volgende:
  • Spelers zullen gemiddeld iets meer schade doen. Voor LP tanks zal dus een bijna verwaarloosbaar getal zijn, maar voor spelers met weinig levenspunten zullen soms hits van 400 schade maken
  • Spelers met weinig levenspunten, in het bijzonder spelers onder level 110, zullen minder schade ontvangen. (Dit kan soms niet heel zichtbaar zijn doordat de schade met meer punten verhoogd wordt)
Consequenties
Over het algemeen zal levenspunten nog steeds de belangrijkste vaardigheid zijn voor fortgevechten. Dit is niet veranderd, maar spelers met goede vaardigheden zullen merken dat ze iets beter presteren. De aanpassing die het meest zichtbaar is zal de verhoogde schade zijn voor deze spelers.

Met vriendelijke groet,
The West Team