• Howdy, cowboy of cowgirl! Nieuw op het forum?
    Als je wilt deelnemen aan het forum heb je een forumaccount nodig. Registeer er snel een!
    Heb je al een forumaccount? Dan kun je hier inloggen.

[Speeltopic] WvW #19 Ruimtewolven van Wakkerdam

Status
Niet open voor verdere reacties.

Aminity


Weerwolven van Wakkerdam #19
Instellingen
Spelleiding: Jobb & Aminity
Aantal spelers: 25-30
Hints: Ingeschakeld, alleen hints bij uit balans raken van de partijen
aantal wolven: 5-6 waarvan 1 infectiewolf
Eindtijd stemmen: 20.00
Tijdstip verhalen: 20.30 - 22.00
Inactief: maximaal 2 vervangers, rest = dood

Open spoiler voor regels en uitleg van rollen.

Thema van deze ronde: Een interessant vervolg op de uitkomst van WvW8

________________________________________________________

Ten eerste: houd ten alle tijden rekening met de algemeen geldende speltopic regels opgesteld door het The-West moderating team.


1: Rollen


--> Het is toegestaan je rol door te vertellen, let op, spelers hoeven hierover niet de waarheid te spreken!

--> Je dient je te gedragen naar je rol.

--> Vragen over het spel of rollen worden besproken met de spelleiding via privébericht.

--> Chanteren van andere spelers is niet toegestaan!! Mocht dit optreden kan er contact met de spelleiding genomen worden. De chanteerder zal sterven in het spel en verbannen worden van andere spellen.

--> Het is ten alle tijden verboden privé berichten van deelnemers te citeren, ditzelfde geld voor screenshots en copy pasting. Als je iemand wil vertellen wat iemand anders jou vertelt heeft dien je dit in eigen woorden te doen!

--------------------------------------------------------------------------
Part 2: Posten

--> Regelmatig ( zinvol ) posten is verplicht. De hoeveelheid waarin gepost moet worden is aan interpretatie van de spelleiding. Als je verbannen bent van het forum wordt je vervangen door iemand op de reservelijst. Als er geen reserve spelers zijn zal op dat moment bekeken worden wat er gebeurd.
(Als je van mening bent dat je wel actief bent, maar je hebt weinig berichten in het speeltopic stuur dan een link mee met je stem waarin je een bericht aanwijst van jezelf waarin je aangeeft waarom je zo stemt of waarom je bepaald gedrag verklaart. Op deze manier voorkom je dat je inactiviteitspunten krijgt. Hetzelfde bericht meerder malen meelinken telt natuurlijk niet. )

--> RolePlaying wordt toegejuicht, maar is niet verplicht.

--> Geen spam!! Hiervoor kunnen waarschuwingen gegeven worden door spelleiding en moderators. Teveel spam kan tot vervanging leiden van uw rol en buitensluiting tot andere WvW's. wijzigen van berichten is niet toegestaan, wil je nog iets toevoegen doe dit in een nieuw bericht ( Speluitzondering op forumregel 3.5 )(expres dubbelposten voor postcount wordt wel bestraft :sheriff: )

--> Ben je dood, niet meer posten. Posts van mensen die al dood zijn zullen gezien worden als spam en verwijderd worden bij een verzoek aan forum moderators en deze kunnen daarbij passende maatregelen nemen :sheriff:

Als je dood bent mag je niet meer posten. Ook geen afscheidsposts. Posts van mensen die al dood zijn zullen verwijderd worden. Je doet dan namelijk niet meer mee in het spel, dus mag je niet meer posten.

--> Posts in verband met bepaalde rollen (jager wilt op iemand richten e.d.) worden behandeld via privébericht met de spelleiding.
---------------------------------------------------------------
Part 3: Spelleiders

--> Spelleiders zijn in volmacht hun eigen spelerslijst te kiezen. Klachten hierover kunnen vermeld worden aan de spelleiding en diegene zal daar naar kijken.

--> Spelleiders zijn verplicht objectief te kijken en geen rollen door te vertellen aan buitenstaanders.

--> Spelleiders mogen hun eigen interpretatie in het spel en regels betrekken.

--> Spelleiders hebben het recht naar eigen inzicht spelers te laten vervangen. Dit gebeurt eventueel in overleg met moderators

--> Bij onvoorziene omstandigheden beslist de spelleiding over hoe verder te gaan
---------------------------------------------------------------
Part 4: Stemmingen

--> Stemmingen dienen voor 20.00 bij de spelleiding te liggen. Stemmingen later dan 20.00 worden niet mee geteld. Stemmen voor de volgende stemronde zijn toegestaan vanaf het moment dat de spelleiding de wolvenmoord van die dag geplaatst heeft.

--> Eenmaal gestemd staat de stemming vast. Veranderingen zijn niet mogelijk, tenzij anders aangekondigd.

--> In het geval dat de wolvenmoord hetzelfde slachtoffer kiest als de lynch vervalt de lynch en krijgt de 2e keus van de lynch een extra stem bij de volgende lynch!

--> Burgemeesterstem en Lynchstem mogen NIET hetzelfde zijn. Als er door 1 persoon op dezelfde persoon gestemd wordt, tellen beide stemmen NIET mee en kan je een waarschuwing verwachten voor niet stemmen.

_____________________________________________

Uitleg van rollen:

Spelleiding
De spelleiding leidt het spel door middel van het schrijven van leuke verhaaltjes waarin bepaalde informatie vrijgegeven wordt. ( Meer info zie spelregels )

Burger:
De burger heeft elke dag eenmaal stemrecht voor de lynch. De eerste dag heeft elke burger eenmaal stemrecht voor de burgemeester verkiezing.

Burgemeester: ( overlap met burger )
De burgemeester leidt het dorp en beslist wie er gelyncht wordt bij gelijkspel. Als de burgermeester sterft moet deze een nieuwe burgermeester kiezen als opvolger. Als de burgermeester dit niet voor 19:45 de volgende lynchronde gedaan heeft, neemt de spelleiding deze beslissing.

Jager: ( overlap met burger )
Als de jager gedood wordt tijdens een wolvenmoord of lynchronde, schiet de jager op de persoon waar deze op gestemd heeft bij de lynch, als deze gestemde speler al dood is mag de jager een nieuw slachtoffer kiezen. Heeft de jager geen lynchstem uitgebracht vervalt dit recht.

Heks: ( overlap met burger )
De heks heeft 2 drankjes beschikbaar, 1 levensdrank en 1 dodendrank. Het is aan de heks zelf om te beslissen wanneer deze dranken gebruikt worden. Als de heks wil dat de levensdrank gebruikt gaat worden dient dit voor 19:45 gemeld te worden aan de spelleiding.

Deze ronde: De levensdrank beschermd één keer tot maximaal tegen de 2 eerstvolgende lynchrondes en tegen de eerstvolgende wolvenmoord. ( dus als de eerste lynchronde op de betreffende persoon gestemd wordt, werkt het drankje niet de 2e keer. Als de betreffende speler gelyncht zou worden EN vermoord zou worden overleeft de speler beiden als het de eerste dag na toedienen van de drank is. De moord is wel succesvol als het de 2e dag na toedienen is. )

NIEUW
Deze ronde
Vanaf een uur voor de wolvenmoord stuurt de spelleiding naar de heks, deze dient dan een reactie te sturen wanneer deze zijn of haar levensdrank wil gebruiken op het beoogde wolvenmoord slachtoffer. Hiermee wordt effectief een moord voorkomen!


Dorpsoudste: ( overlap met burger )
De dorpsoudste kan één wolvenmoord overleven. ( Dus niet een lynchronde ) ( Als de dorpsoudste beschermd wordt door de beschermengel, dan vervalt de kracht van de dorpsoudste niet )
Wanneer de dorpsoudste sterft vervalt de kracht van de beschermengel binnen 30 uur.

Beschermengel: ( overlap met burger )
De beschermengel mag elke dag iemand kiezen die beschermd wordt tegen wolvenmoord. De beschermengel mag niet 2 keer achter elkaar dezelfde persoon kiezen. De beschermengel dient dit voor 19:45 gemeld te hebben aan de spelleiding.
De beschermende kracht van de beschermengel vervalt binnen 30 uur wanneer de dorpsoudste dood is.

Cupido: ( overlap met burger )
Cupido zal 2 spelers verklaren tot geliefden, dit moet voor de eerste stemrondes voor 19:45 bij de spelleiding gemeld worden wie dit zijn. Geeft Cupido geen geliefden op binnen de aangegeven tijd, dan zal Cupido een willekeurige dag sterven. Verder heeft Cupido gewonnen als de Geliefden overleven. ( Ook als Cupido gedood werd. )

Geliefden: ( overlap met burger & eventuele andere rol )
Geliefden krijgen elkaars rol te weten van de spelleiding, wanneer de een sterft, sterft de ander! Ze moeten samen de finish behalen. Als zij als enige over zijn hebben ze het spel gewonnen.

Ziener: ( overlap met burger )
De ziener heeft om de dag kans op een visioen over één medespeler. Dit visioen houd in dat de spelleiding de rol van een speler bekent maakt. De ziener bepaald van welke speler dat gebeurt.

NIEUW
Dorpsgek ( overlap met burger )
De dorpsgek mag vanaf dag 2 elke 2 dagen 3 namen opsturen naar de spelleiding, afhankelijk van toeval stuurt de spelleider de rollen van die spelers in willekeurige volgorde terug naar de dorpsgek.

Weerwolven: ( overlap met burger )
De weerwolven mogen elke nacht 1 speler vermoorden. Aangeraden is dat ze eerst iemand als leider aanwijzen. Deze speler wordt de opperwolf.

Opperwolf: ( overlap met burger & Weerwolven )
De opperwolf stuurt de pm door naar de leiding over wie er vermoord gaat worden die nacht. Als er van 2 verschillende wolven een pm komt wordt er niemand vermoord! Mocht deze sterven kiezen de wolven een nieuwe Opperwolf.

infectiewolf ( overlap met burger & Weerwolven )
De infectiewolf heeft de macht om één slachtoffer uit te kiezen die ook een wolf wordt, deze kracht is geldig vanaf het moment dat de 3e weerwolvemoord gepleegd is! De Infectiewolf mag onder geen enkele voorwaarde aan zijn/haar medewolven melden dat deze de Infectiewolf is of wanneer hij/zij haar eenmalige kracht gebruikt

NIEUW
Rekenwonder ( overlap met andere rollen )
Het rekenwonder is een rol die andere rollen kan versterken. Echter om dit te doen moet hij wel een aantal gegevens hebben! Het rekenwonder kan de uitwerking van elke rol namelijk verdubbelen! Elke avond stuurt het rekenwonder een naam naar de spelleider, daarbij stuurt het rekenwonder ook de rol die het rekenwonder denkt dat die speler heeft mee naar de spelleider ( De hypothese genoemd ). Als de bewering correct is gaat de algemene kans dat het rekenwonder een rolversterking uitvoert omhoog met 7,5% ( begint met 60% ). Het rekenwonder krijgt geen bericht of de hypothese correct of foutief is. Naast de naam en de hypothethische rol, stuurt het rekenwonder ook de naam door van welke speler de uitwerking verdubbeld dient te worden.

De uitwerkingsverdubbelingen gelden 1 dag en werken als volgt:
Burger: De stem voor de lynch wordt verdubbeld.
Beschermengel: Het doelwit wordt 2 dagen achter elkaar beschermd!
De Heks: doodsdrankje, de heks mag beiden drankjes inzetten op dezelfde dag en verliest er maar 1!
De Dorpsoudste: Als deze al eens is aangevallen, dan overleeft deze die dag nog eens extra.
De Ziener: Mag nogmaals kijken die dag.
Dorpsgek: Mag die dag wederom 3 namen sturen.
Cupido: ja jullie raden het al, er komt nog een koppel bij! Dit extra koppel is onafhankelijk van het eerste!
Jager: Die schiet 2 keer als deze dood gaat die avond!
Wolven: Inderdaad, 2 moorden!
Infectiewolf: Inderdaad, nog een infectie!

Elke speler kan maar 1 keer beïnvloed worden door het rekenwonder, dus niet lukraak gaan beïnvloeden, het is namelijk niet verplicht elke dag iemand te beïnvloeden.

Kort samengevat: het rekenwonder verhoogt zijn kansen door rol/naam goed door te geven. Verhoogt de kracht van een speler.

Extra uitleg aan de hand van veelgestelde vragen:

Overigens ik kreeg enkele vragen over mijn inschrijving wat betreft de rol van het rekenwonder,

Vraag: Kan dezelfde persoon meerdere malen opgegeven worden in de combinatie met de hypothetische rol?
Antwoord: Nee, dat zou het spel niet erg leuk maken wel? De bedoeling hiervan is juist dat het rekenwonder aan de succeskans van zijn hypothese de rollen van zijn medespelers achterhaald of zijn netwerk vergroot. Als steeds dezelfde persoon opgegeven zou worden zou je zo aan de 100% slagingskans zitten.

Vraag: Kunnen meerdere wolven beïnvloed worden door het rekenwonder?

Antwoord: Iedere speler kan eenmalig beïnvloed worden door het rekenwonder, daarbij geld ook: elke rol maar één keer, uitgezonderd de rol van burger.
Als het dus voorkomt dat 3 wolven beïnvloed worden door het rekenwonder, 1 daarvan is de infectiewolf dan gebeurd het volgende:

Als de infectiewolf beïnvloed wordt, dan kan deze extra infecteren,
als een wolf beïnvloed wordt, kan er een extra wolvenmoord gepleegd worden ( moet wel opgegeven worden door de beïnvloede speler uiteraard! ) Als nog een wolf beïnvloed wordt, dan geld de overlappende rol van de burger, dus een extra lynch stem.


________________________________________________________________

Gelieve de regels wat betreft activiteit, rollen en stemming goed te lezen, deze zijn aangescherpt ten opzichte van vorige ronden die ik geleid heb!
Succes vanuit de leiding.
Moge er veel activiteit en plezier zijn!

P.S.

Inzendingen Burgemeesterstem, lynchstem, wolven moord, speciale rollen en al het andere dat naar de spelleiding moet naar Jobb EN Aminity sturen.


Gedurende deze ronde zullen de lynchstemmen en wolvenmoorden ten alle tijden in mijn handtekening terug te vinden zijn.

Groeten,
Jobb & Aminity


Regelwijziging:
Betreft regelwijziging/-toevoeging/-verduidelijking WvW

Het volgende geld voor dode spelers of niet deelnemende gebruikers aan WvW spellen:


Het is verboden te spoilen over de inhoud of voortgang van Weerwolven van Wakkerdam rondes op de chat van the-west.nl op straffe van een tot 7 dagen durende chatban op het the-west.nl kanaal.


Ik had gehoopt dat dit logisch zou zijn voor de spelers, echter blijkt maar weer dat er dit soort maatregelen genomen moeten worden willen spelers zich er aan houden.

Bovenstaande regel is in overleg met het The-West team :sheriff: toegevoegd.

Met vriendelijke groeten,
Aminity
 
Laatst bewerkt door een moderator:

Aminity

Openingsverhaal:
Dag -1 ( ja dat is negatief inderdaad :p )

Een lange, lange tijd geleden, was er een kolonisatieschip onderweg naar de planeet Wakkerdam. Het doel was om ten goede van de mensheid de planeet te koloniseren en welvaart te brengen in het heelal. Helaas voor de mensheid was een ruimtelijke verstoring in de buurt van de planeet Wakkerdam het begin van iets veel groters er gevaarlijkers. Tijdens de ruimtereis kwam het kolonisatieschip vlak langs de ruimtelijke verstoren, hierdoor veranderde de bemanning. Een gedeelte van de bemanning kreeg speciale gaven, velen bleven onaangetast, maar enkelen werden veranderd in bloeddorstige weerwolven.

Toen de kolonisatie begonnen was duurde het dan ook niet lang voordat de kolonisten in de gaten hadden dat er mensen opgegeten werden. Er werd dan ook snel besloten elke avond een van de kolonisten te lynchen in de hoop de weerwolven te vangen. De speciale gaven en de goede hoop mochten echter niet baten, de weerwolven van Wakkerdam hadden met behulp van hun weerwolvenkrachten, hun intelligentie en overtuigingskracht alle anderen dan wel vermoord of gelyncht.

Niet lang nadat de wolven de overwinning uitgeroepen hadden kregen de wolven via hun zenders het bericht dat nog meer kolonisatieschepen de planeet naderden. Zouden de kolonisten overleefd hebben hadden ze deze schepen kunnen waarschuwen voor de ruimtelijke verstoring, die zoveel leed veroorzaakt had. Echter de wolven zagen het als een geschenk uit de wolvenhemel en coördineerden de nieuwe kolonisatieschepen zodanig dat alle nieuwe kolonisten ook weerwolven werden.

Vele jaren zijn inmiddels verstreken sinds de kolonisatie van Wakkerdam. Vele werelden werden nog gekoloniseerd, niet alleen door de mensheid, maar ook door de weerwolven die Wakkerdam ook al te klein begonnen te vinden. Vele ruimte oorlogen waren in het verleden gestreden om de rijkdommen van nog onbewoonde planeten te kunnen claimen. Het zag er echter slecht uit voor de mensheid, de weerwolven verspreiden zich sneller en sneller over het heelal en de mensheid verloor planeet na planeet. Het zou slechts enkele jaren duren voor de mensheid onder ogen moest zien dat ook voor hen het einde der tijden weldra zou aanbreken.

Of misschien toch niet?

Enkele briljante wetenschappers onderzochten de oorsprong van wat de opmars van de weerwolven geweest was. Recentelijk werd dan ook de ruimtelijke verstoring bij de planeet Wakkerdam gerapporteerd aan deze wetenschappers, hun studies duurde vele jaren, maar uiteindelijk hadden ze een oplossing gevonden.

Er werden grote voorbereidingen getroffen, niemand was te vertrouwen voor dit plan, immers de weerwolven hadden overal infiltranten. Er werd dan ook besloten willekeurig burgers te selecteren, deze te ontvoeren en in stasis te brengen en hen deze missie ten goede van de mensheid te presenteren wanneer ze wakker zouden worden.

Een speciaal schip werd gebouwd, het schip moest aan alle denkbare luxe voldoen, het moest ontraceerbaar zijn voor de ruimteradar van Wakkerdam en nog belangrijker, niet beïnvloed worden door de ruimtelijke verstoring. Vervolgens werd op dit schip een speciale pulsgenerator gemonteerd die de ruimtelijke verstoring zou kunnen opheffen. Er was slechts één probleem, de ruimtelijke verstoring is eens in de 235423 jaar op zijn zwakst, en alleen op dat moment is de pulsgenerator sterk genoeg om de ruimtelijke verstoring voor eens en voor altijd ongedaan te maken. Daarom was dan ook vereist dat het schip ruim van te voren in positie werd gebracht, mocht het voorkomen dat de verzwakking vroeger dan berekend zou optreden.

Hier begint dan ook ons verhaal. Een groep moedige avonturiers ( lees ontvoerde burgers :p ) werd wakker uit stasis en kreeg hun opdracht uitgelegd. Voor de toekomst van de mensheid zouden ze de opdracht volbrengen!
 
Laatst bewerkt door een moderator:

Aminity

Deelnemerslijst:

Chunky
Marc200
Vieze Harry
dingesthething
Sleaw
sjw15
Mark600
da daltons
Canna-Eigg10
appelflapeter101
Hanzo
svcinc
Supernerdddd
Mr. adil 1999
Leones
steineke
Girafi
Rool12
Spartacus-II
Nikitirana
Dubtunez
Elmo11
The Simmies
KokosNootje
Prince Imrahil
Hytres
TTerNo
roelcool
Happypineapple
heroCaesar

Lijst van deelnemende rollen:
2 Jagers
1 heks
1 dorpsoudste
1 beschermengel
1 cupido
2 zieners
1 dorpsgek
1 rekenwonder
1 infectiewolf
5 wolven
14 burgers
 

Dubtunez

Ik wens iedereen veel geluk toe en hoop dat het spel eerlijk en sportief mag verlopen.

Mvg,

Dubtunez :dastardly:
 

girafi

Hebben ze toevallig een ruimtepak op giraffenmaat? Kan ik af en toe eens een wandeling maken :)

Veel succes en dat de beste mogen winnen.
 

sjw15

wanneer krijgen we de rollen?
(sorry als dat in je beginpost staat :):))
 

Chunky

Help... al me kitkats vliegen weg ;o

Kan je al jezelf kandidaat stellen voor opperruimtevaarder oid? :p
 

Nikitirana

Vind ik het leuk dat ik ben ontvoerd? :o Ik wilde nog zo graag bungeejumpen :( En uit een vliegtuig springen met parachute maarja dat gaat nu niet meer >.<'
Zucht nja, iedereen veel speel plezier.

En wolven; als jullie me besloten te vermoorden, laat me dan tenminste nog bungeejumpen :D
 

Aminity

post voor over kwartiertje: :p

Dag 0:

De vloot kwam aan bij de planeet Wakkerdam, zoals verwacht lag er een verdedigende vloot van de weerwolven klaar en weldra was er een gigantisch ruimtegevecht zoals het team nog nooit meegemaakt hadden. Gelukkig hoefden ze niet mee te vechten in deze ruimteslag, ze hadden een andere missie, zo ongemerkt mogelijk in de richting van de ruimtelijke verstoring vliegen als maar kon!

De ruimteslag was slechts een afleidingsmanoeuvre, een geslaagde zelfs. Na enkele uren waren er van de duizenden ruimteschepen alleen nog maar brokstukken over. Die helaas allemaal in de richting van de ruimteverstoring zweefde. Het was dan ook weldra dat het schip van het team moeilijke uitwijkmanoeuvres moest uitvoeren om toch maar niet geraakt te worden. Helaas werd het schip alsnog geraakt en werden de stralingsschilden die de bemanning moest beschermen tegen de ruimtelijke verstoring beschadigd. Gelukkig was het schild snel gerepareerd, maar het kwaad was al geschied. Het team was blootgesteld aan de straling en niemand wist nog wie te vertrouwen was.

De computer werd aan het werk gezet om te berekenen wat de kansen waren op kansen voor speciale krachten, dat er niks gebeurd was en de kans dat er nu weerwolven in het team zouden zitten. Weerwolven, die de kans voor het overleven van de mensheid kosten wat het kost zouden dwarsbomen!

Terwijl de computer bezig was met de berekeningen werd het volgende in overleg besloten:
Er moest een leider komen, een soort van team captain!, deze zou de doorslag moeten geven bij moeilijke beslissingen en de missie tot een goed einde brengen. Ook werd er besloten dat er elke 24 uur een lynch zou plaatsvinden om de geïnfecteerde wolven te elimineren.

Op dag 1 wordt de leider gekozen ( team captain, TC )
Op dag 1 wordt de eerste lynch gehouden, nadat de TC bekend is
Op dag 1 wordt de eerste wolvenmoord uitgevoerd
 

Sleaw

Leuk plot! :laugh: Ik ben weer burger, trouwens.

Ik had trouwens een vraagje aan de spelleiding, beetje laat en zo, maar ik post het even hier omdat dit toch mijn eerste post heeft en misschien voor iedereen wel handig is om te weten (tenzij ik gewoon zo stom ben dat ik het niet snap:(

Als het rekenwonder aan zijn succeskans moet afleiden wat de rollen van zijn medespelers zijn, betekent dat dan dat hij elke dag te horen krijgt of zijn succeskans gestegen of gedaald is?

Zo ja, hoe is dat anders dan hem meteen vertellen of hij het goed had of niet?

Zo nee, hoe kan hij het dan ooit weten? Hij kan weliswaar zijn of zijn poging succes had, maar daaruit kun je onmogelijk een kans afleiden aangezien het mogelijk is dat je zelfs met 10% slagingskans toch de hele tijd slaagt, en met 90% kun je nog steeds falen. Aangezien het rekenwonder echt alleen een wel/niet optie van slagen ziet kan hij hier niks uit afleiden, hooguit gissen net zoals de rest. :huh: Toch?
 

Aminity

Nee, de spelleiding zal nooit vertellen of een hypothese correct was. Het is nou eenmaal kansrekenen ;) Bovendien is het niet de bedoeling dat het rekenwonder meteen de rollen op die manier kan achterhalen, zoals de ziener, alleen maar een verhoogde kans op een vermoeden.
 

roelcool

hey iedereen.

hoe stem je voor de burgerronde in dag 1?:hmf:
't is lastig want niemand kan iets zeker weten door iemand die is dood gegaan.
maar toch kan je wel iets merken aan hoe de mensen iets zeggen.:D

stap 1.
lees alle reacties en kijk of er iets verdachts tussen staat. dat er ergens staat wij ipv weerwolven oid.:o

stap 2.
als er niet echt iets verdachts tussen staat, moet je kijken of er iemand iets zegt op een vreemde manier of al meteen zegt: ik ben burger. niet echt verdacht ofzo maar toch net niet vertrouwd.;)

stap 3.
als je echt niks kan vinden, kijk je wie er niks gepost heeft en stem je hem uit:p
 
Hoi roelcool,

Mag ik je er misschien op attenderen dat velen die dit spel spelen dit al langere tijd doen en dus veel ervaring hebben en wel wat geavanceerdere methodes? ;)

Maar ik vind (Ja, laten we nu alvast beginnen met verdacht maken) het van Sleaw wel een beetje pathetisch dat hij al in z'n eerste post begint te roepen dat hij burger is.

Overigens stel ik me ook kandidaat voor Team Captain, maar mijn verkiezingspost komt later nog wel.
 

roelcool

Mag ik je er misschien op attenderen dat velen die dit spel spelen dit al langere tijd doen en dus veel ervaring hebben en wel wat geavanceerdere methodes? ;)
hoi herocaesar.

ja hoor dat mag.

ik vind wel dat je het zo moet bekijken, maar als iemand het nog beter weet kunnen wij de weerwolven vermoorden.
weetje ik vind het best eng.... we zijn met z'n 30en + 2 extra in een ruimteschip
waarvan 6 weerwolven... kunnen jullie mij helpen:tumble:
 
Jee Elmo is in de ruimte! Voor het eerst is iemand uit sesamstraat in de ruimte :p! Aleen heb ik nog een vraag. Is 31 dec. dag 1 of 1jan.? Verder wens ik iedereen veel succes.
mvg elmo11
 
Status
Niet open voor verdere reacties.