• Howdy, cowboy of cowgirl! Nieuw op het forum?
  Als je wilt deelnemen aan het forum heb je een forumaccount nodig. Registeer er snel een!
  Heb je al een forumaccount? Dan kun je hier inloggen.

Aanpassing aan de spelregels (september 2020)

Kroenuh

Teamleden
Community Manager
Beste The West Spelers,

terwijl ons spel zich ontwikkelt, moeten we zeker blijven dat de Spelregels geschikt blijven voor het gehele spelmilieu. Over de afgelopen paar weken zijn de huidige spelregels gedetailleerd geanalyseerd met tot gevolg dat er meerdere kleine veranderingen zijn gekomen. We hopen dat deze veranderingen de Spelregels helderder en makkelijker te begrijpen maken.

Accounts aangemaakt voorafgaand aan deze aankondiging zijn onderhevig aan deze aangepaste versie van de Regels vanaf het begin.

Accounts die tot het moment van deze aankondiging zijn aangemaakt, vallen nog steeds onder de oude spelregels voor de komende 8 weken (tot 30 oktober 2020) (De oude Spelregels zijn zichtbaar op het eind van deze aankondiging).

Beschrijving van de veranderingen

Geen van de aangebrachte wijzigingen is een grote verandering van de "geest" van de toegepaste regelgeving.
Desondanks, we moedigen jullie aan om de gedetailleerde beschrijving van de nieuwe Spelregels te lezen.

In de tweede paragraaf is een zin herschreven om het beter begrijpelijk te maken.
§2) Accountgebruik
Iedere speler mag per wereld met één account deelnemen. Het is niet toegestaan je wachtwoord door te geven aan een ander. Het is niet toegestaan om bewust hetzelfde wachtwoord als andere spelers te gebruiken.

Her is niet toegestaan om op het account van een andere speler te spelen of voor dit account te zorgen. Een account kan slechts door 1 speler worden gebruikt.

Omdat het spel beschikbaar is in verschillende taalversies, dient elke speler de Nederlandse taal te kunnen toepassen binnen deze taalversie. Dit geldt voor, maar is niet beperkt tot, berichten, spelers- en alliantieprofielen en dergelijke. Engelse citaten en zinnen kunnen afhankelijk van de context in geschikte situaties worden gebruikt.

Reclame van welke aard dan ook is niet toegestaan, dit omvat ook het gebruik van middelen om massaal berichten te sturen

Voorbeelden:
 • Het is toegestaan voor meerdere spelers om dezelfde internetverbinding te gebruiken, zolang iedere speler alleen zijn/haar eigen account beheert
 • Iedere speler met een gedeelde internetverbinding moet zich houden aan de regels van §3.
 • Het is niet toegestaan om voor een andere speler te spelen, zelfs wanneer die (tijdelijk) afwezig is.
 • Het is niet toegestaan om in te loggen op het account van een ander voor welke reden dan ook.
 • Het is verboden om andere spelers af te persen of te chanteren om inloggegevens te bemachtigen.
 • In het tweede punt is een punt herschreven om het beter begrijpelijk te maken.
In de vierde paragraaf zijn twee zinnen herschreven om het beter begrijpelijk te maken.
§4) Gedragscode

Iedere speler wordt geacht andere spelers met respect te behandelen en zich op een gepaste manier te gedragen binnen het spel.

Alle soorten van gedrag en/of inhoud zoals godslastering, pornografie, extreme politiek, xenofobie, onwettig gedrag en onwettige stoffen zijn niet toegestaan.

De speler moet ten minste 16 jaar oud zijn om een account aan te maken en te gebruiken.

Voorbeelden:

Het is toegestaan:
 • Om een speler noob (beginneling) te noemen of een soortgelijke benaming te geven, zolang het respectvol gebeurt;
 • Om te linken naar gepaste YouTube videos;
 • Om te linken naar andere spellen of platforms die worden beheerd door InnoGames.
Het is verboden:
 • Om andere spelers lichamelijk of geestelijk te schaden;
 • Om je alliantie van aanstootgevende of ongepaste termen te voorzien;
 • Om terroristische acties of personen te verheerlijken;
 • Om spelers te beledigen middels berichtverkeer;
 • Om ketting- of spamberichten te versturen;
 • Om adverterende of zogenaamde "referrer" links te plaatsen;
 • Je voor te doen als een lid van het Team;
 • Om een speler te discrimineren op afkomst, ras, religie, geloof, geslacht, handicap, leeftijd of andere relevante categorieën.
 • Om spelers te bedreigen om in-game gunsten of premium te verkrijgen.
 • Om godslastering te maskeren met symbolen.
 • Om Beledigen te maskeren met figuurlijke taal;
 • Om correspondentie met de supportdienst te delen in het openbaar.
In paragraaf seven hebben we een zin verwijderd.
§7) Bots, Scripts, Macros en Proxies

Het spel is bedoeld om alleen bespeeld te worden met standaard aangeboden browsers of applicaties, zonder gebruik te maken van geautomatiseerde processen. Spelers kunnen gebruik maken van scripts die geplaatst zijn in de specifieke forumpagina en respectievelijk zijn toegestaan door het Team. Totdat een script publiekelijk is toegestaan door het team wordt het beschouwd als een verboden script en daarom niet toegestaan om het te gebruiken.

Voorbeelden:
 • Het is verboden om gebruik te maken van een programma dat automatisch handelingen verricht.
 • Het gebruik of distributie van een programma van een derde partij die premium voordelen simuleert is verboden.
De oude versie van de Spelregels kan je hier vinden:

Mocht je het niet eens zijn met deze veranderingen, neem alsjeblieft contact op met de Support/InnoGames om je terug te trekken uit de licentieovereenkomst, wat kan resulteren in het verwijderen/blokkeren van je account.

Als je blijft spelen na 8 weken na deze aankondiging, dan ga je akkoord met de nieuwe Spelregels.

We zullen jullie vragen en bedenkingen betreffende de aangepaste Spelregels beantwoorden in een hier speciaal voor gemaakt topic: Link

Met hartelijke groet,
Jullie The West Team
 
Laatst bewerkt door een moderator: